Коледни венци

Не са типичните коледни венци…уютно домашни с цвят на вино и карамфил, родопски шишарки и „снежни“ телени топки

Опаковки и етикети зимна серия: